Python Makaleleri
PYTHON

Aritmetik Operatörler (İşleçler):
Toplama : +
Çıkarma : -
Çarpma : *
Bölme : /
Üs Alma : **+ operatörü: Toplama ve string birleştirme için kullanılır.


10+20

Çıktı: 305.5+3.8

Çıktı: 9.39+4.0

Çıktı: 13.0Not: Sayıların çift tırnak içine alınmadığına dikkat edin. Eğer çift tırnak içine alınsaydı veri türü integer değil string olacaktı. Bu durumda matematiksel işlem değil birleştirme işlemi yapılacaktır.Örnekler:


"10"+”20”

Çıktı: ‘1020’"5" + str(10)

Çıktı: ‘510’5 + int("10")
Çıktı: 15- operatörü:
50-30
Çıktı: 20* operatörü: Çarpma işleminin yanında stringleri belli sayıda tekrar etmek için kullanılır.


10*5

Çıktı: 50"w" * 3
Çıktı: www

"-" * 10 Çıktı: ---------- # - işaretini 10 kere çoğalttık.Not: - eksi ve / bölü işleçlerini karakter dizileri ile birlikte kullanamayız./ operatörü: Bölme işlemi gerçekleştirir. Sonuç daima float veri türüdür.


21/3 Çıktı: 7.0int(21/3) Çıktı: 7 #burada veri integer’a dönüştürüldü.21/0 Çıktı: hata #bir sayı sıfıra bölünemez.// operatörü: Bölme işleminde kalan sayı göz ardı edilir.(Taban Bölme)

25//6 Çıktı: 4** operatörü: Sayıların üssünü alır.

5**2 Çıktı: 25Üs Alma İkinci Yol:

pow(5,2) Çıktı: 25% operatörü: Mod işlemi. Bölme işlemi sonucunda kalan sayıyı verir.

25%7
Çıktı: 4Yuvarlama İşlemi:

round(5.9) Çıktı: 6
round(5.3) Çıktı: 5Not: Yuvarlama işleminde eğer 5 değeri ile karşılaşırsak en yakın çift sayıya yuvarlama yapmamız gerekir.

Ör:
round(5.5)
Çıktı: 6
#en yakın çift sayı olan 6’ya yuvarlıyor.round(4.5)
Çıktı: 4
#en yakın çift sayı kuralından dolayı sonuç 4 oluyor.


Karşılaştırma Operatörleri:
Eşittir: ==
Eşit değildir: !=
büyüktür : >
küçüktür: <
büyük eşittir: >=
küçük eşittir: <=Ör:
a=1a==1
#a 1’e eşittir?
Çıktı: Truea==2
Çıktı: False
#a 2’ye eşittir?a!=5
#a 5’ye eşit değildir?
Çıktı: True a!=1
#a 1’ye eşit değildir?
Çıktı: Falsea>2
#a 2’den büyüktür?
Çıktı: False


8>a
#a 8’den büyüktür?
Çıktı: True


a>=1
#a 1’e eşit veya 1’den büyüktür?
Çıktı: True

a>=2 
#a 2’ye eşit veya 1’den büyüktür?
Çıktı: False Bool Operatörleri: and, or ve not operatörleridir. and-ve, or-veya, not-değil anlamı taşır.

Ör:

a = 23
b = 10

a == 23 and b == 10
Çıktı: True

a == 23 and b == 56
Çıktı: False

a == 23 or b == 56
Çıktı: TrueNot: Kullanıcı tarafından bir değişkene veri girilip girilmediğini denetlemek için not operatörü
kullanılabilir.

Ör:
a = 19
not a
#a’nın içinde değer yoktur (yanlış bir ifade)
Çıktı: Falsea = ""
not a
Çıktı: Truea=0
not a
Çıktı: TrueAitlik Operatörü: Aitlik operatörü, bir karakter dizisi ya da sayının, herhangi bir veri içinde bulunup bulunmadığını sorgular. Python ’da bir tane aitlik işleci bulunur. Bu işleç de “in” işlecidir.Ör:
a = "Onur"
“r" in a
# “b” karakteri a değişkeninin içinde var mı?
Çıktı: True"f" in a
# “f” karakteri a değişkeninin içinde var mı?
Çıktı: False

Tüm Makaleler
Yasal Uyarı: Bu sitede yayınlanan her türlü ses, görüntü, yazı içeren bilgi ve belge, ticari marka ve her tür fikri mülkiyet hakkı , ilgili markalara aittir, yalnızca sahipleri tarafından ve sahiplerinin izni ile kullanılmaktadır ve telif hakları kapsamındadır. ©